గ్లాస్ ఫ్లేక్ పూత

app-06

సిఫార్సులు

నోయెల్సన్టిఎం GF-20M / GF-80M / GF-120M / GF-180M మొదలైనవి.

సూత్రీకరణ ప్రారంభించండి

వినైల్ ఈస్టర్ గ్లాస్-ఫ్లేక్ పూత:

వినైల్ ఈస్టర్ రెసిన్ 60-77  
గ్లాస్ ఫ్లేక్ 20-30 నోయెల్సన్టిఎం GF-120M / GF-180M
యాంటీ సెట్టింగ్ ఏజెంట్ 1-5  
డీగ్యాసింగ్ ఏజెంట్ 0.1-2  
వర్ణద్రవ్యం 2-7  
కోబాల్ట్ నాఫ్టేనేట్ 0.5-1  
ఇనిషియేటర్లు 2  

 హై-బిల్డ్ గ్లాస్ ఫ్లేక్ హెవీ డ్యూటీ పూత:

పార్ట్ ఎ
ఎపోక్సీ రెసిన్ 45 ఇ -44
బెంజీ | మద్యం 6  
డిబుటిల్ థాలలేట్ 3  
సిలేన్ కలపడం ఏజెంట్ 1  
చెదరగొట్టే ఏజెంట్ 0.5  
డీగ్యాసింగ్ ఏజెంట్ 0.35  
లెవలింగ్ ఏజెంట్ 0.35  
యాంటీ సెట్టింగ్ ఏజెంట్ 1 నోయెల్సన్టిఎం
ఫ్యూమ్డ్ సిలికా 1.5  
గ్లాస్ ఫ్లేక్ 15 నోయెల్సన్టిఎం GF-120M / GF-180M
అల్యూమినియం ట్రిఫాస్ఫేట్ 6 నోయెల్సన్టిఎం  టిపి -306
బేరియం సల్ఫేట్ 7.5 నోయెల్సన్టిఎం
టాల్క్ ఫిల్లర్ 5   
TiO2 8  
పార్ట్ బి
ఎపోక్సీ రెసిన్ గట్టిపడేది 100  
A / B = 4: 1 (బరువు ప్రకారం)