ఫాస్ఫేట్ ఫంక్షన్ యాంటీరస్ట్ పూత

ఫాస్ఫేట్ ఫంక్షన్ యాంటీరస్ట్ కోటింగ్

సిఫార్సులు

నోయెల్సన్™ ZP 409-3, TP-306, నోయెల్సన్™ ఐరన్ ఆక్సైడ్ పిగ్మెంట్లు మొదలైనవి.

సూత్రీకరణలు

2K ఎపాక్సీ-జింక్ ఫాస్ఫేట్ యాంటీరస్ట్ ప్రైమర్:

పార్ట్ ఎ
ఎపోక్సీ రెసిన్ 20 ఎపాక్సీ సమానమైనది: 600-700, బెకోపాక్స్ EP301 (Cytec)
ఎపోక్సీ రెసిన్ 1 ఎపాక్సీ సమానమైనది: 180-200, బెకోపాక్స్ EP116 (Cytec)
1-మెథాక్సీ-2-ప్రొపనాల్ 6.2 ద్రావకం
BYK 204 0.5 చెమ్మగిల్లడం ఏజెంట్
మిథైల్ ఐసోబ్యూటిల్ కీటోన్ 1.5 ద్రావకం
జిలీన్ 9 ద్రావకం
యాంటీ-సెట్టింగ్ ఏజెంట్ 5.2 జిలీన్‌లో 10% బెంటోన్ SD-2
F ఫ్యూమ్డ్ సిలికా 0.4 రియోలాజికల్ ఏజెంట్
జింక్ ఫాస్ఫేట్ 6.6 నోయెల్సన్™ ZP 409-3
బేరియం సల్ఫేట్ 18 నోయెల్సన్ కెమికల్స్ ద్వారా
టాల్క్ ఫిల్లర్ 17  
TiO2 3.6  
పార్ట్ బి
ఎపోక్సీ రెసిన్ గట్టిపడేది 11 వెర్సమిడ్ 115 (కాగ్నిస్)

ఎయిర్-డ్రై ఆల్కైడ్ యాంటీరస్ట్ ప్రైమర్:

లాంగ్-ఆయిల్ ఆల్కైడ్ రెసిన్ 400  
ఐరన్ ఆక్సైడ్ 161 నోయెల్సన్™ 130N
జింక్ ఫాస్ఫేట్ 80 నోయెల్సన్™ ZP 409-3
టాల్క్ ఫిల్లర్ 96  
బేరియం సల్ఫేట్ 43 నోయెల్సన్ కెమికల్స్ ద్వారా
ZnO 9 నోయెల్సన్ కెమికల్స్ ద్వారా
చెదరగొట్టే ఏజెంట్ 2  
అధిక మరిగే పాయింట్ ద్రావకం 20  
ఇథనాల్ ద్రావకం 191  
కోబాల్ట్ డ్రైయర్, 6% 6  
ప్లంబమ్ డ్రైయర్, 24% 4  
యాంటీ స్కిన్నింగ్ 2  

400 గంటల సాల్ట్ స్ప్రే పరీక్ష ఫలితాలు (GB/T 1771-1991):

యాప్-04-01          యాప్-04-02          యాప్-04-03           యాప్-04-04

 

         నియంత్రణ 6.6% ZP409 6.6% ZP409-1 6.6% ZP409-3