ఫాస్ఫేట్ యాంటీ తుప్పు వర్ణద్రవ్యం

నోయెల్సన్ కెమికల్స్ 1996 నుండి ఫాస్ఫేట్ యాంటీ-తుప్పు వర్ణద్రవ్యాలను అభివృద్ధి చేస్తోంది మరియు తయారు చేస్తోంది. మా ఉత్పత్తులలో జింక్ ఫాస్ఫేట్, కాంపౌండ్ జింక్ ఫాస్ఫేట్, ఫాస్పరస్ జింక్ క్రోమేట్, అల్యూమినియం ట్రిపోలిఫాస్ఫేట్, ఆర్థోఫాస్ఫేట్ & పాలిఫాస్ఫేట్ మరియు స్పెక్ట్రమ్ ఫాఫేట్లు ఉన్నాయి.

జింక్ ఫాస్ఫేట్

 • ZP 409-1 (సాధారణ రకం) / ZP 409-2 (అధిక కంటెంట్ రకం) / ZP 409-3 (తక్కువ హెవీ మెటల్ రకం) / ZP 409-4 (సూపర్‌ఫైన్ రకం)
 • నీటి ఆధారిత పూత కోసం: ZP 409-1 (W) / ZP409-3 (W)

COMPOUND జింక్ ఫాస్ఫేట్

జెడ్‌పి 409

ఫాస్ఫోరస్ జింక్ క్రోమేట్

అల్యూమినియం ట్రిపోలిఫోస్ఫేట్

 • టిపి -303 / టిపి -306 / టిపి -308
 • నీటి ఆధారిత పూత కోసం: TP-303 (W) / TP-306 (W)

ఆర్థోఫోస్ఫేట్ & పాలిఫోస్ఫేట్

 • ZPA (అల్యూమినియం జింక్ ఫాస్ఫేట్)
 • CAPP (కాల్షియం జింక్ ఫాస్ఫేట్)
 • ZMP (జింక్ మాలిబ్డేట్, జింక్ క్రోమేట్)

SPECTRUM PHOSPHATES

 • ZP 01 (జింక్ అల్యూమినియం ఆర్థోఫాస్ఫేట్)
 • ZP 02 (జింక్ ఆర్థోఫాస్ఫేట్ హైడ్రేట్)
 • ZP 03 (జింక్ మాలిబ్డినం ఆర్థోఫాస్ఫేట్)
 • ZP 04 (కాల్షియం మెగ్నీషియం ఫాస్ఫేట్)
 • ZP 05 (జింక్ అల్యూమినియం ఫాస్ఫేట్ హైడ్రేట్)
 • ZP 06 (కాసియం అల్యూమినియం పాలిఫాస్ఫేట్)
 • ZP 07 (జింక్ అల్యూమినియం మాలిబ్డినం ఆర్థోఫాస్ఫేట్)
 • ZP 08 (జింక్ కాల్షియం స్ట్రోంటియం అల్యూమినియం ఆర్థోఫాస్ఫేట్)
 • ZP 09 (ఫాస్ఫేట్ జింక్ క్రోమేట్)

ఇతరులు

 • జింక్ అల్యూమినియం ఆక్సైడ్
 • జింక్ బోరేట్
 • జింక్ టైటానియం ఆక్సైడ్
 • జింక్ మాలిబ్డేట్

ఇప్పుడే మాతో సన్నిహితంగా ఉండండి!